Рос от ESMA за устойчивите финанси и дигитализацията, част 3

Вирина Рос, председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

20:30 | 29 февруари 2024
Преводач: Силвия Грозева

Как ще се развива сътрудничеството между Европа и Азия? Кои са най-важните области, които ви интересуват?

Интересуват ни редица общи предизвикателства в Европа и Азия. Устойчивостта и установяването на правилна регулаторна рамка като част от нея.

В същото време вчера обсъждахме предизвикателството на дигитализацията, прехода към все по-дигитализирани финансови услуги, както и за възможностите и рисковете от тях, за които трябва да сме наясно като надзор.

Освен това всички сме изправени пред сегашната ситуация на риск с висока инфлация, високи лихви и отражението им на пазара. В тази област е важно да споделяме мнения, да работим заедно и да оставаме свързани, за да осигурим стабилността на пазарите.

Искам да се насочим към прогнозата ви за клиринга в ЕС. Чудя се какъв е европейският поглед в дългосрочен план?

Първо, след глобалната финансова криза целият свят поиска клирингът да помага на пазарите да останат стабилни, дори и в трудни времена. В този смисъл имаше общ призив за концентрация на повечето клирингови услуги в няколко основни страни.

В Европа има специална структура заради силно доминиращата позиция на британските клирингови системи на европейските пазари.

Наскоро обсъждахме въпроса отново в контекста на новите проекти за законодателство в рамката на Европа, Близкия изток и Африка. В този смисъл наскоро се постигна споразумение по рамката на активните сметки - европейските пазарни играчи трябва да осигурят възможността си при нужда да приключат част от сделките си в зоната на ЕС. Това е свързано с някои други промени в тази законодателна рамка, които сега ще прилагаме в следващите години като Европейски орган за ценни книжа и пазари заедно с националните власти.

ЕС каза, че иска да има повече клиринг в блока, за да поддържа финансова стабилност там. Но според някои това решение е политически мотивирано – да се премести основната част от бизнеса извън Лондон след Brexit. Основателна ли е тази критика?

Съображенията за това са ясни – от една страна имате ефективност чрез приключване на едно място. Така можете да осигурите правилната опора за рисковете на другата страна и създавате ефективна и ефектна клирингова система.

В същото време трябва да осигурите защитата на тази система. Да мислите главно за финансовата стабилност и системните рискове. За тази цел трябва да имате правилната система, която осигурява правилното отчитане на системните рискове. Една от тези оценки е как се осигурява правилно сътрудничество, добра координация между надзорите и да имате някакви възможности да осигурите клирингът да се осъществи в юрисдикцията, където се търгува валутата.

Знаем, че имаше предложения ESMA /есма/ да получи повече власт да принуждава банките да правят повече клиринг в блока. Как върви това? Все още ли е възможност или не?

Предложението, което току-що бе одобрено, изисква европейките пазарни играчи да имат т.нар. активни сметки в европейска клирингова къща. Това означава, че трябва да изберат оператор, който да направи клиринг в ЕС. И периодично трябва също да доказват, че това на практика работи като пускат сделка през клиринг в ЕС.