Карлос Куерпо за бъдещето на Европа и Испания, част 1

Карлос Куерпо, министър на икономиката на Испания

16:30 | 27 февруари 2024
Преводач: Петя Кушева

В областта на изкуствения интелект, възобновяемата енергия, Закона за намаляване на инфлацията в САЩ и в отбранителни способности Европа  няма конкурентоспособност. Как се справяте с тези предизвикателства? Каква е политиката ви за подобряване конкурентоспособността на ЕС в този момент?

Благодаря Ви много. От наша гледна точка, това е една от предстоящите ключови дискусии не само днес, но през следващите няколко месеца и години. В такава дискусия за оспорвана конкуренция трябва да възприемем напълно холистичен подход. Това, разбира се, е въпрос на първо място за укрепването на нашия единен пазар. Но трябва да отиде отвъд него.

Трябва да помислим как в следващите десетилетия да намалим огромната инвестиционна пропаст. Това означава да мислим не само за частните фондове, но и за публичните.

Публични средства може да дойдат от нашето вътрешно фискално пространство, но и от финансиране на ЕС. Трябва да имаме инструменти на ЕС, които действително да допринасят за финансирането на обществените блага на ЕС. Всички тези елементи трябва да са част дискусията на Екофин.

Вашият колега във Франция мосю Льо Мер предложи да намали бюрокрацията. Казва, че иска да намали бюрокрацията в цялата еврозона. До каква степен в момента свръхрегулирането е проблем?

Това е едно от ключовите предизвикателства. Виждаме ясно, че фирмите и финансовия сектор искат да знаят докъде сме стигнали с административните такси. Искат и ясен анализ и оценка дали известно опростяването няма да свърши работа и да насърчи нашата конкурентоспособност. Това винаги е някак си лесно достижимо по  отношение на фискалните разходи. Така че съгласен съм, че трябва да се задълбочим.