Карлос Куерпо за бъдещето на Европа и Испания, част 2

Карлос Куерпо, министър на икономиката на Испания

16:30 | 27 февруари 2024
Преводач: Петя Кушева

В областта на отбраната и предизвикателствата около Украйна, естонците предложиха съвместно и колективно емитиране на дълг, за да се справим с недостатъчното финансиране на отбранителните способности в цяла Европа. Испания би ли подкрепила?

Както току-що казах, има елемент на финансиране от ЕС при финансирането на обществените блага в съюза. Ясно е, че зеленото финансиране, цифровизацията, европейската сигурност и отбрана са обществени блага на ЕС.

Испания би ли подкрепила общо емитиране на дълг за финансиране на отбраната?

Когато говорим за отбрана има един важен елемент, това е отбранителната индустрия на ЕС. По отношение на насърчаване на отбранителната индустрия има елемент, който е от европейско измерение. Не става дума само за общото емитиране, но и използването на институциите на ЕС, които са готови да финализират тези проекти на ЕС в отбранителната индустрия, да насърчават обществените блага.

Да минем към икономиката на Испания конкретно, защото тя остана някак встрани миналата година по отношение на подкрепата за вашата икономика. Знаем, че износът играе все по-голяма роля както в последното десетилетие. Като гледате годината и слабостта в икономиката на еврозоната, защото голяма част от износа ви минава през останалата част на еврозоната, какви последствия очаквате да има за износа на Испания на фона на по-мекия растеж в цяла Европа?

Току-що казахте, че Испания се открои миналата година с ръст от 2,5%, пет пъти над средния за еврозоната и той се основава на два стълба. Разбира се, силата на нашия пазар на труда. Четири от десет нови работни места в ЕС през 2023 г. бяха създадени в Испания.

Вторият стълб е нашия експортен сектор, въпреки известното забавяне сред нашите основни търговски партньори в еврозоната. Тази година все още очакваме по-голям растеж от нашите партньори. Това е и прогнозата на Европейската комисия, МВФ и всички международни институции, които очакват Испания да има двойно по-голям растеж спрямо европейските си партньори.

Очакваме да постигнем целта си за растеж от 2%. през 2024 г не само заради силното вътрешно търсене, но и заради устойчивото външно търсене, като поддържаме много устойчив външен сектор, дори в рамките на еврозоната.