Британските регулатори разследват жилищния сектор

Сара Кардъл, изп.директор на британският Регулатор за защита на конкуренцията и пазарите (СМА)

12:00 | 27 февруари 2024
Обновен: 12:42 | 27 февруари 2024
Преводач: Петя Кушева

Какво е целта на това разследване? Докладът е невероятно подробен. Колко време ще отнеме процесът и какво потенциално очаквате в края му?

Нека поставя това в контекст. Обявихме завършването на едногодишно маркетингово проучване на широката гама от фактори на пазара на жилищно строителство в цяла Англия, Шотландия и Уелс.

Разбрахме, че пазарът се нуждае от значителни интервенции за достатъчно качествени жилища, от които хората имат нужда. Идентифицирахме три широки проблемни области.

Едната е разследване по Закона за защита на конкуренцията. Първо установихме, че има значителен недостиг на предлагане на новопостроени домове в Англия, Шотландия и Уелс. Два са ключовите фактора за това.

Единият е сложността и непредсказуемия характер на системата на планиране в Обединеното кралство. А другият са ограниченията за спекулативното частно строителство на новите домове, от които се нуждаем във Великобритания.

Втората проблемна област е разглеждането на лошите резултати за собствениците на нови домове, особено във връзка с таксите на частното управление на имоти с общи зони като открити пространства, зелени пространства, пътища, канализация, а също опасения относно качеството на някои новопостроени сгради.

Третата проблемна област е потенциалният обмен на чувствителна търговска информация, свързана с продажните цени, проценти на продажби, стимули, предлагани на нови купувачи на жилища. Така че това е проблем.

Не вярваме че това поведение е основният двигател на лошите резултати на този пазар. Но очевидно е абсолютно важно да няма компании, които нарушават конкуренцията. И затова пускаме днес ново отделно разследване по Закона за конкуренцията.