Mercedes: Ще балансираме внимателно между обем и цена.

Така че ако продължаваме да постигаме парични потоци, както досега в последните няколко години, има повече потенциал. Разбира се.

21:07 | 23 февруари 2024
Преводач: Силвия Грозева

Днес съобщихме, че над тези 4 млрд обратно изкупуване, което вече започнахме и изпълнихме около половината, сега добавяме 3 млрд. Освен това обявихме обща стратегия по свободните парични потоци след дивидента за малки M&A. Искаме да дадем сигнал на нашите инвеститори, че тези пари са налични за бъдещи обратни изкупувания.

Ясно, значи това може да стане обичайна практика, ако имате такива парични потоци?

Искахме да кажем на инвеститорите си, че не само добавяме още 3 млрд, защото вярваме в стратегията си за бъдещето, но и че в дългосрочен план политиката, която следваме е благоприятна за инвеститорите.

Така че да знаят, че мислим за техния интерес докато вървим напред в трансформацията на автоиндустрията и нашата компания.

Каква е прогнозата ви тогава? Глобалният автомобилен пазар започва да се забавя. Как се адаптирате към това, каква е прогнозата ви за тази година?

Наистина макроикономическата среда е доста трудна.

Трите големи икономически не изглежда да имат много инерция за ръст през 2024г. Все още усещаме последиците от по-високите лихви. Китай също преминава през някакви структурни трудности.    

Планът ни за преодоляване на ситуацията включва да правим привлекателни за клиентите продукти.

Тази година пускаме нови коли. През второто полугодие пуснахме някои много важни модели, особено Е-класата, който е в центъра на портфейла.

Но трябва бъдем и гъвкави и това е предвидено в плана.

Ще следваме пазара и ще балансираме внимателно между обем и цена.