Бостик от Фед каза, че се иска време до момента за решение

Рафаел Бостик, президент на Фед – Атланта

15:30 | 16 февруари 2024
Преводач: Мария Попова

В перспектива очакванията ми са, че темпът на инфлация ще продължи да намалява, но по-бавно от предполагаемото темпо, което според пазарите би трябвало да съответства на паричната политика. Както някои колеги и аз отбелязахме, вероятно скоро ще обмислим подходящия момент паричната политика да стане по-малко рестриктивна. В момента силният пазар на труда и макроикономиката предлагат възможност да се изпълняват тези политически решения без притискаща ни спешност.

Казано по-просто, ние постигнахме значителен и удовлетворителен напредък в забавянето на темпа на инфлацията. Като се има предвид всичко това, икономиката на САЩ е в добро положение, дори в завидно положение в сравнение с други големи икономики.

Но от моята гледна точка доказателствата от данните, проучванията и анкетите ни показват, че победата не е ясно изразена, и все още не ме успокояват, че инфлацията неумолимо намалява до нашата цел от 2%. Това може да е вярно за известно време, дори ако януарският доклад за индекса на потребителските цени се окаже отклонение.