Кели от JPMorgan: Фед ще намали лихвите 3 пъти през 2024г

Дейвид Кели, главен глобален стратег в JPMorgan Asset Management

13:30 | 14 февруари 2024
Преводач: Мария Попова

Преди малко излязоха данните за инфлацията. Фед казаха, че се нуждаят от още добри данни – не по-добри, а повече добри данни. Тези добри ли са или лоши?

Не и по начина, по който те ги разглеждат. Те са твърдо решени да намалят инфлацията до 2%  възможно най-бързо, но според мен данните казват: икономиката се охлажда, просто се охлажда по-бавно.

Определени аспекти в доклада тласкат някои показатели нагоре, но като цяло през годината икономиката ще расте по-бавно, инфлацията ще се понижи на годишна база. Имаме 3,7% безработица, 3,1% инфлация – сборът от двете цифри ни дава „индекса на нещастие“, а индекс на нещастие от 6,8% не е толкова злощастен. Трябва да се радваме, това не е лошо – просто охлаждането е по-бавно.

Не съм сигурен колко хора се радват. Точковата графика подсказва три понижения на лихвите за годината. Пазарът се е настроил за шест от началото на годината. Дали това променя по-значително нагласите на пазара, отколкото на Фед?

Струва ми се, че често това, което казва пазара се тълкува погрешно.

Пазарът говори за претеглена средна стойност от два сценария. При първия няма рецесия и Фед може да предприеме три понижения на лихвите. При втория има рецесия и трябва да се намалят лихвите с 300 базисни пункта.

Данните, получени в началото на годината наистина сочеха повишена вероятност от рецесия през 2024, но тази вероятност става все по-малка. Наистина очаквам да видя пазара да реагира на това. Той все още може да смята, че ще има повече от три снижения на лихвите през годината.

Но ние смятаме, че рецесията ще бъде избегната и ще има три понижения на лихвите.