Кристиян Линднер за икономиката на Германия

Кристиян Линднер, финансов министър на Германия

13:30 | 22 януари 2024
Преводач: Мария Попова

Обсъжда се дали рецесията ще стане факт в Германия, дали ще успеете да избегнете рецесията, защото в момента сте само в техническа рецесия. Каква е позицията на министерството на финансите?

Ние трябва да избегнем рецесията и за тази цел Германия трябва да промени някои политики. Миналата година  и от началото на тази ние полагаме усилия за консолидиране на федералния бюджет, а съотношението дълг към БВП започна да намалява.

 Но следващите ни усилия трябва да имат за цел укрепването на рамковите условия в икономиката чрез мерки насочени към предлагането, което означава повече гъвкавост за трудовия пазар, за инвестициите в публичния сектор и намаляване на бюрократичните пречки пред икономиката. Сигурен съм, че тогава перспективата за растеж ще се подобри.

Ортодоксалната позиция за справяне със спада в една икономика се състои в държавни инвестиции и подготовка за предстоящия труден период. Правителството ви подкрепя отменянето на предвидения в конституцията таван на дълга и така да се помогне на Германия да излезе от кризата. Вие сте този, който блокира такова решение. Не се ли тревожите, че това ще донесе още неприятности?

Не. Ние трябва да се борим с инфлацията и не е добър съвет да се противодейства на усилията на ЕЦБ за намаляване на инфлацията с увеличени разходи за публичния сектор. Но освен това, ние поддържаме много високо равнище на публични инвестиции, всъщност то е по-високо отколкото преди пандемията.

Така че изборът дали да нарушим ограничението на дълга или да инвестираме парите на данъкоплатците не стои пред нас. Ние правим и двете като решаваме кои са приоритетите.

Може ли да се каже, че ако трябва да избирате между борбата с инфлацията и фокусирането над растежа, по-скоро ще изберете борбата с инфлацията?

Ако аз трябва да направя такъв избор между борбата с инфлацията и подкрепата за растежа, то тогава първо трябва да намалим инфлацията. Но аз мисля, че всъщност тук няма реален конфликт, защото можем да се фокусираме над политиките по отношение на предлагането.

Тогава, в средносрочен план ще подобрим перспективата за растеж на нашата икономика, особено за малките и средни предприятия и ще се борим с инфлацията в същия контекст.