Харвард печели милиарди от дарения, а почти не плаща данъци, част 2

Нир Кайсар, колумнист на Bloomberg Opinion и мениджър на портфолиа към Unison Advisers:

09:00 | 9 декември 2023
Преводач: Bloomberg TV Bulgaria

Конгресът добре знае както е свръхпечалба и затова не дава еднакви данъчни облекчения на всички. Единствената подобна възможност за частни лица е пенсионен фонд тип Roth, който е освободен от данъци. Затова обикновено има и ограничение за вноските от порядъка на няколко хиляди долара годишно.

Тогава защо Харвард и другите големи дарителски фондове не плащат данъци като всички останали?

Обикновено университетите се оправдават, че те имат социален принос като предоставят образование и трябва да бъдат подкрепяни.

И са прави: ние би трябвало да се стремим всички да получават възможно най-качествено образование. Но да се раздават облекчения на най-богатите университети не помага на тази цел по никакъв начин.

Първо, почти никой не следва нито в Харвард, нито в другите елитни университети.

В американските вузове са записани около 14.2 млн. бакалаври. Около 7200 следват в Харвард. Това е само 0.05% от общата бройка.

Да, фондовете покриват стипендиите и другите студентски помощи. Но Харвард и другите богати университети могат да направят програмите си безплатни за всичките им студенти и пак да имат пари за данъци.

Ако гледаме историята, фондът на Харвард се очаква да донесе на университета около 6 млрд. долара годишно в близкото бъдеще. В същото време, една година в Харвард струва 80 хил. долара, общо 580 млн. за всички бакалаври.

Това не е дори 10% от парите, които Харвард печели от фонда си.

Дори данъците на големите университети да се вдигнат, това не би предизвикало никакви значими проблеми за образованието на студентите им, или на бакалаврите в САЩ като цяло.

Всъщност, може да е точно обратното.

Богатите университети могат да си позволят по-качествено образование за студентите си от по-зле спонсорираните вузове. Данъците на големите учебни заведения биха могли да субсидират по-неуспешните университети и така да намалят бездната между тях.

Конкретни данъчни политики могат да помогнат и на студентите в тези елитни университети, които са натоварени с милиард долари студентски заеми, въпреки че университетите им могат да си позволят да им помогнат.