Еврокомисарят по климата за новата цел 2040г, част 1

Вопке Хьокстра, еврокомисар по климата

16:38 | 29 ноември 2023
Преводач: Силвия Грозева

Седмицата ще бъде трудна за вас, защото отивате на СОР28. Въпросът ми е какво очаквате от тази среща и какво означава за вас срещата да е успешна?

Благодаря за поканата. Както знаете, няма да е само една среща. Ще бъде поредица от срещи в продължение на цели две седмици.

Най-важното е като се съберем заедно да съгласуваме редица мерки за изпълнение на климатичните си амбиции.

Какво означава за вас успешна среща? Има ли нещо в двете седмици, които ще прекарате там.. Много от преговорите ще се проведат в последния уикенд. Какво се надявате да се подпише?

Цял куп неща, които са свързани. Най-вече пари. Загуби и щети.

Колко пари отиват за това?

Хубаво е да не спекулираме с това. Мисля, че най-после ще успеем да решим този въпрос и че светът ще се обедини около тази тема. Това е много важно.

Още не сме го постигнали и няма да приключим на срещата. Трябва да останем с много, много големи амбиции в областта на ВЕИ, енергийната ефективност и изоставяне на изкопаемите си горива. Това ще бъде в центъра на плана. Както и най-трудната част.

Питам ви за загубите и щетите, защото знаем, че има критики от редица страни. ЕС каза: ще направим значителен принос този път. Нямате цифра обаче, така ли?

Дори да имах, нямаше да е разумно да ви я кажа сега. Две неща са много важни. Първо, да се уверим, че светът показва ангажимента си не само на думи, но и на дела. Всъщност целият преход трябва да има много по-голямо финансиране. Частно и публично.

Второ, трябва излезем извън кръга на обичайните заподозрени. Това е наистина толкова голяма криза, че всеки, който може да се включи и да плати, трябва да го направи и да сподели отговорността.

Кои страни имате предвид? Индия, Китай, кои? Няколко пъти те се измъкнаха в последния момент. И това беше разочароващо.

Моят дипломатически опит показва, че не помага особено, когато постоянно сочиш отделни страни. Трябва да излезем извън кръга на европейските страни или Г-7. Извън обичайните заподозрени. И другите трябва да поемат отговорност.

Това важи за осигуряване на принос с пари и като се включат с повече амбиции за намаляване на използването на изкопаемите горива. Защото учените ни казват, че само това ще ни помогне да преминем през кризата.