ЕЦБ очаква инфлацията да продължи да намалява

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

14:30 | 28 ноември 2023
Преводач: Мария Попова

Въпреки забавянето на активността, пазарът на труда остава устойчив като цяло, въпреки че има някои признаци, че към края на годината ръстът на заетостта може да загуби инерция.

Макар че краткосрочните перспективи остават слаби, през следващите години икономиката отново ще се засили, тъй като инфлацията ще продължи да намалява, реалните доходи на домакинствата ще се възстановят, а търсенето на износа от еврозоната ще се повиши.

Сега ще се спра на инфлацията, която, както и вие посочихте, през октомври спадна допълнително до 2,9%. Това са последните данни, с които разполагаме. Понижението отразява общия спад на инфлацията, но е подпомогнато и от така наречените базови ефекти.

Тези ефекти бяха особено видими при ниския темп на енергийната инфлация, която възлезе на минус 11,2%. Инфлацията при хранителните продукти също намаля, но вероятно ще остане висока до края на годината.

Това контрастира с динамиката на инфлацията в Съединените щати - първата тема, избрана за днешното изслушване - където инфлацията при храните беше по-ограничена, докато базисната инфлация се повиши по-бързо след пандемията.

Инфлацията, изключваща енергията и храните, често наричана „базисна инфлация“, продължава да е умерена. Тя спадна до 4,2% през октомври поради понижения както на инфлацията на стоките, така и на инфлацията на услугите.

Повечето други измерители на базисната инфлация също се понижиха. Същевременно показателят на ЕЦБ за вътрешната инфлация - който изключва позиции с високо съдържание на внос - не се понижи много, което отразява факта, че инфлацията сега се предизвиква повече от вътрешни, отколкото от външни източници.

Можете да го видите на първа страница, в дясната графика, която показва кои са източниците на висока вътрешна инфлация.

Междувременно натискът върху заплатите остава силен. По наша преценка това отразява предимно ефектите на „догонване“, свързани с минала инфлация, а не самоосъществяваща се динамика.

Ние очакваме заплатите… това е графиката долу в лява на страницата, където заплатите са отразени в зелено, а в червено са печалбите. Заплатите ще продължат да бъдат основен фактор, определящ вътрешната инфлация.

Същевременно приносът на печалбите, в червено на графиката, който обуславяше голяма част от силния вътрешен ценови натиск, наблюдаван напоследък, сега отслабва.

В перспектива очакваме отслабването на инфлационния натиск да продължи, въпреки че през следващите месеци общата инфлация може отново леко да се повиши, главно поради някои базови ефекти. Все пак средносрочните перспективи за инфлацията остават заобиколени от значителна несигурност.