Deutsche Bank: Германия не е болникът на Европа

Кристиан Сюинг, директор на Deutsche Bank

13:56 | 13 октомври 2023
Преводач: Силвия Грозева

Има много посоки на внимание заради това събитие в момента с цената на петрола. Тя се отразява на инфлацията.

Но дори и при ужасните събития от миналата седмица, мисля, че забелязваме устойчива и упорита основна инфлация. Пазарите бяха някак изненадани вчера от американските данни. Вярвам, че като цяло лихвите ще останат по-високи по-дълго време.

Дали ще има нови движения, честно, много е трудно да се каже.

Мисля, че не е напълно немислимо Фед отново да повиши лихвите. Но като цяло Deutsche Bank е убедена, че лихвите в момента ще останат такива по-дълго. Нашите клиенти трябва да са позиционират така. Това ще се отрази очевидно и на икономическото развитие догодина и през 2025г.

Има голяма тревога за германската икономика и посоката, в която тръгва. Очаквате стрес или моменти, за които да внимаваме, говоря за клиентите от Германия.

Доволен съм, че питате, защото доста се говори как Германия била болника на Европа. Впрочем не вярвам Германия, да е болника на Европа. Но Германия се нуждае от някои структурни реформи и те трябва да се направят сега.

Защото очевидно Германия очевидно се възползваше от износа ни за Китай.

Германия се възползваше от ниските енергийни цени.

Германия се възползваше от ниските лихви.

Всичко това се промени и трябва да се адаптираме.

Но трябва и да се направят структурни реформи в енергийните цени, инфраструктура, имиграцията и т.н.

Ако го направим, а за това всички трябва да настояваме пред икономиката и правителството, тогава в Германия отново ще има ръст. Евентуално не цифрите, които искаме за 2024, но през 2025г.

Самата икономика и устойчивостта на корпорациите ни, картината не ме тревожи. Мисля, че има голяма здравина в портфейла. Но проблемът е бъдещето и затова са спешни структурните реформи.