Ермоти е правилния директор на UBS

Том Наратил, оперативен партньор, Lightyear Capital, бивш съпрезидент UBS Global Wealth Management

11:49 | 6 октомври 2023
Преводач: Силвия Грозева

Изключителна година за швейцарските банки. Серджо Ермоти се завърна. Родиха се два банкови звяра. Брак по сметка. Какъв е най-големия структурен проблем в тази интеграция? Кои са предизвикателствата в нея за екипа на Ермоти?

Първо, това, което предложиха Серджо Ермоти и екипът му с последния отчет, е доста ясно. Сега остава само да се изпълни.

Кои са областите, на които да се фокусират в изпълнението на плана?

Първо, да се освободят от неосновните активи, второ, интеграция на банковите елементи за сливане – това го виждаме при UBS, управлението на богатство, при инвестиционното банкиране и навсякъде при управлението на активи. И после акционерите трябва да са съгласни с факта, че основният бизнес работи доста добре.

Предизвикателствата, пред които е изправена UBS, приличат на идеалния холивудски кастинг.

Серджо Ермоти е правилния директор за трудностите пред UBS в момента.

Имаме много солиден и силен председател в лицето на Колм Келехер и много опитен борд на директорите.