Фон Молтке: Има условия за растеж в края на годината или през 2024

Джеймс фон Молтке, финансов директор на Deutsche Bank AG

11:06 | 27 юли 2023
Преводач: Мария Попова

Както казах, картината е нееднозначна, но това, което имам предвид е, че Германия и Европа като цяло бяха в стагнация по отношение на растежа през последните няколко тримесечия и той клонеше към нула.

Очакваме подобрение през второто тримесечие, но това, което наблюдаваме се дължи на определени сектори като строителството и недвижимите имоти, които са на територията на рецесията. Други сектори, като услугите, имат силен растеж, така че нещата са нееднозначни.

Относно въпроса ви каква е бъдещата динамика на възстановяването в  секторите в рецесия, какво ще се случи с индустриалните поръчки и износа – всички тези фактори влияят, но мисля че налице са условия за стабилен растеж в края на годината или през 2024г.

Когато разглеждате съществуващите рискове за вашите клиенти, кое ги тревожи най-много – инфлацията, рецесията, геополитиката… Какво ги тревожи  в момента?

Геополитиката заема централно място.

Както казах, посоката на лихвите е по-ясна, хората са все по-спокойни за посоката на икономиката и така геополитиката остава голямото неизвестно, с което трябва да се справим.

С разсейването на облаците, има условия за икономика на растежа и нормализирана лихвена среда, което е добре за банките.