Джеймс фон Молтке за резултатите и перспективите за Deutsche Bank

Джеймс фон Молтке, финансов директор на Deutsche Bank AG

19:00 | 26 юли 2023
Обновен: 03:21 | 27 юли 2023
Преводач: Мария Попова

Тази година е характерна с облаците на хоризонта, а вие казахте, че до края на годината слънцето ще изгрее. Каква е перспективата, как виждате следващите две тримесечия?

Тази година, до момента имаме интересна и нееднозначна среда, но мисля, че ние като организация се представяме много добре в нея.

Отчитаме 11% ръст в приходите преди данъци, напредваме с плана си за съкращаване на разходите, което ни помага да се сдобием с оперативно предимство, имаме три позитивни рейтинга за тримесечието и се радваме на добра капиталова възвръщаемост и вчера обявихме обратно изкупуване на стойност 40-50 милиона евро. Смятаме, че в тази среда ние имаме един доста силен профил.

Ако навлезем в детайли, инвестициите са били най-трудния сегмент през това тримесечие и това е в сила за цялата индустрия. Всъщност, резултатите от тях са малко по-добри от вашите насоки. Казахте, че ще има възстановяване през втората половина на годината. Какво означава това и виждаме ли го вече след като сме в началото на третото тримесечие?

Искам да отбележа две неща.

Първо, ние отчетохме спад от 10% спрямо същото тримесечие на миналата година, а то беше много добро. Така че това е прилично представяне в тази среда. Волатилността определено се е понижила в сравнение с миналата година, когато войната все още влияеше на пазарите, имаше несигурност за посоката на енергетиката.

Днес вече пазарът вижда бъдещето на лихвите, а ние виждаме потенциал за растеж след като сме стигнали ниската точка в цикъла. Инвеститорите заемат позиции, съобразени с момента и мащаба на понижаване в лихвите. Все още е рано за това, но то е нещо, което сме убедени, че предстои.

Относно перспективата за приходите. Каква е тя до края на годината? Дали насоките ви ще са за повишение или за близост до горната граница на прогнозата ви до края на годината?

В началото на годината обявихме рамката от 28 до 29 милиарда и сега твърдим, че сме стабилно в средата, а вероятно и в горната граница на тази рамка. Това е наистина окуражаващо.

През тази година в банковата индустрия, а не само в Deutsche Bank AG всичко се въртеше около лихвите.

Тук говорим не само за покачването на лихвите, но и за въпросите на банките около отражението им върху лихвите  по депозитите.

За нас предвид бизнес профила ни и областите, в които работим, е интересно, че докато историята с лихвите затихва донякъде, нормализира се и ще се нормализира на едно здравословно според мен равнище, започва да набира сила историята около източниците на приходи, независещи от лихвите.

За последните 4 – 5 тримесечия, финансовите пазари бяха по-трудни, но забелязваме, че това се променя и ние сме много добре позиционирани така че да се възползваме от явлението.