Strateji: Политическата несигурност в Турция свърши

Бурак Четинчекер, мениджър портфейл, Strateji

13:42 | 30 май 2023
Преводач: Силвия Грозева

Можете ли да ми обясните какво чувате? Защо имаме подем на турските акции на ниво индекс от около 3%?

Това не е голяма изненада още след първия тур. Поне политическата несигурност приключи. Смятам, че пазарът го оценява. Поне пазарът на акции. Виждаме как турската лира остана без промяна. Но както казах, политическата несигурност приключи.

Сега всички очакват новия кабинет и икономическия екип.

Това ще зададе тона за следващите движения на пазарите.

Има спекулации около икономическия екип. Шимшек може да е част от него. Дали ще стане така?

Така мисля. Защото поне има признаци, че той не против подобно нещо. А знаем, че господин Ердоган настоява той да поеме пост в новия икономически екип и да го ръководи.

Затова не мисля, че ще откаже.

Докато отразявах темата от началото на кампанията, стана ясно, че поне отчасти наблюдателите и инвеститорите вярват, че сега след като Ердоган спечели, ще се придържа към неортодоксалната си политика. Защото за него това е подкрепа да продължава да води народа към това, в което вярва. Но има друга част от инвеститорите, които вярват, че ако иска да извади икономиката на повърхността, ще бъде гъвкав. Вие към коя група клоните?

Първо, казах, че е очевидно, че икономическият му модел не работи добре. Не е устойчив. Затова смятам, че господин Ердоган ще наблегне на това. На новото бъдеще.

Аз съм във втората група. Много пъти в последните 22г. видяхме как господин Ердоган може да обръща категорично възгледите си по някои въпроси. Той е уверен в подкрепата си, защото я има. Те го подкрепят. Той спечели. Те не са против решенията му.

Затова смятам, че ще промени възгледите си за икономическия модел, особено ако Мехмед Шимшек се присъедини.