Централната банка на Дания за лихвите, курса и жилищния пазар, част 1

Кристиан Кетел Томсен, управител на Централната банка на Дания

15:30 | 24 май 2023
Преводач: Петя Кушева

Дания обвърза кроната с еврото и вашата централна банка няма инфлационна цел. Това недостатък ли е в тази инфлационната криза?

Не, смятам, че обвързването или политиката на фиксиран валутен курс всъщност ни служи доста добре. Това личи от високото доверие, с което се ползва. Осигури ниски и стабилни цени в продължение на години. Фиксираните обменни курсове внасят ефект на ценова стабилност в еврозоната.

Дания ще се присъедини ли към еврото и може ли това да стане скоро?

Това е чисто политически въпрос. Както знаете, имаше референдум преди повече от 20 години и населението отхвърли идеята. Що се отнася до практическите въпроси днес в икономически план и по начина, по който икономиката функционира, ние сме член на еврозоната. Но не сме част от вземането на политическите решения и сме се отказали от политиката на известна парична независимост.

Дания последва всички централни банки и повиши лихвените проценти доста бързо през последната година. Кога, според Вас, глобалните лихвени проценти ще достигнат своя връх?

Смятам, че това зависи много от данните, от инфлацията и кога са сигурни показателите, които сочат към намаляваща инфлация. Не само общата инфлация, защото тя вече спада, но също и основната инфлация. Трябва да сме сигурни, че не става дума за това какво ще направят в ЕЦБ. Сигурен съм, че те гледат индикаторите за бъдещия ценови натиск и ценови очаквания. Това не е толкова въпрос на нивото на лихвените проценти, а какви ще бъдат данните за инфлацията.