Уилиямс от Фед очаква над 3% инфлация в края на годината

Джон Уилиямс, председател на Фед Ню Йорк

18:38 | 17 май 2023
Преводач: Мария Попова

Очаквам икономиката в САЩ да продължи да расте през тази година с доста скромно темпо, но ще продължи да расте. Очаквам инфлацията, която достигна пик в измерителя следен от нас във Фед и някои конкретни измерители до 7% през миналата година и сега е малко над 4 процента, но очаквам тя да достигне малко над 3 процента до края на годината и да продължи да се понижава. Целта ни е 2% и все още не е постигната – 4% е два пъти по-висока от целената от нас инфлация, но постепенно се измества в правилната посока.

Ще повторя, че очаквам икономиката да нараства с умерено темпо и постепенно да се възстанови баланса между предлагане и търсене, а инфлацията да намалее.

Наистина става въпрос за разглеждането на данните в тяхната цялост. Хората питат какво анализираме, а моят отговор е: „Всички данни“. Някои от тези данни говорят на хората и те се вслушват. Работим с много сложни статистически модели и анализи и включваме някои наистина интересни неща, които научихме през последните няколко години, получаваме данни в реално време, ежедневно и ежеседмично, от големите  технологични компании, които следят всички процеси. Огромно количество информация ни казва какво  се случва в момента, какво различно се случва тук от това, което се случва в Ню Йорк в един и същи ден.

Но съществен е именно анализа на всички данни, проследяването на промените в данните и съпоставката с анализите за това как политиката ни влияе на икономиката. От дълго време изучаваме ефектите на паричната политика върху икономиката, знаем, че е нужно време преди решенията ни за повлияят на икономиката, но междувременно сигналите могат да бъдат забелязани.