Прат: ЕЦБ предупреди да се затегне фискалната политика

Питър Прат, бивш главен икономист и член на борда на ЕЦБ

17:00 | 5 май 2023
Преводач: Силвия Грозева

Достатъчно ограничителна политика. Какво мислите? Колко далеч ще отиде ЕЦБ?

Ограничителна е, но не достатъчно, за да върне инфлацията към целта.

Последните данни за инфлацията всъщност не бяха толкова добри.

Например в последните три месеца на годишна база е 6,1%, което не е много добра цифра. Има и много други индикатори, които не са особено добри.

Затова ЕЦБ бе почти длъжна да повиши лихвата и да даде сигнал, че работата още не е свършена.

В същото време не се коментираше, но дадоха много силен сигнал към фискалните власти като казаха, че вътрешното, частното търсене е сравнително слабо. Не расте особено силно. Но в Европа все още има фискални стимули. Така че ЕЦБ е по-особена от другите централни банки по света. Тя дава предупреждения към правителствата да затегнат фискалната си политика.

Ако не го направят, ще трябва да има още затягане от банката.

Това е много деликатна игра, бих казал.

Да, за пръв път го чух и е много по-различно от тук в САЩ например. Обаче има ли риск ЕЦБ да затегне монетарната политика твърде много? Дали ще познае като види достатъчно рестриктивна политика? Дали ще трябва да затегнат още?

Това е възможност. Но днес както казах, виждат, че инфлацията е много устойчива. Второ, в началото на обичайното проникване на монетарната политика по кредитните канали, търсенето пада. Много е важно да се подчертае това. Свързано е с търсенето във всякакъв смисъл.

Но забавянето на кредитирането досега не се е проявило като реакция на свиването на предлагането на банките.

Стандартите се свиват, вярно е. Но няма признаци на заразяване от САЩ в поведението на банките досега.

Както казвате обаче, това е реалния риск от грешка в политиката. Такава грешка би нанесла доста щети и би довела до рецесия.

ЕЦБ е права според мен да повиши с 25 базисни пункта днес, а не с 50. Можеха да вдигнат лихвата с 50 базисни пункта заради данните за инфлацията.

Но след това казват, че работата не е приключила и ще следят данните.

Ще видим.