Bank of Italy: ЕЦБ следи заплатите и печалбите

Игнацио Виско, гуверньор на Bank of Italy

19:00 | 24 април 2023
Преводач: Силвия Грозева

Как според вас ще се промени инфлационният комплекс с излизането на повече данни?

Трябва да следим колкото може повече данни. Живеем във времена с много висока несигурност. Затова не е лесно да се разберат всички трендове. Трябва да ги анализираме един по един.

Например PMI в Германия е само компонент от цялата информация.

Ние се движим от много ниски нива на инфлация от 2020-2021 до пика от почти 11% миналата година, през септември-октомври.

Сега пада на 7% и по-малко, това е инфлацията с храните и енергията. Всички казват, че има значително отслабване, но това се дължи само на понижението на енергийните цени. Има изключителна волатилност при тях.

От 10-20 евро за мегаватчас скочиха до 350, а сега са 40 евро. Така че явно има отражение от повишението на енергийните цени върху крайните цени, които се следят до момента. Затова основните основната инфлация продължава да е упорита.

Проблемът е, че ще има отражение и в обратна посока.

Това много добре го обяснихте. Казахте, че нещата са твърде несигурни, за да разберем точно какво ще стане. Какво означава това за лихвите? Трябва ли да направим пауза и да си поемем дъх, за да видим какво става?

Както много пъти казах, трябва да бъдем предпазливи. Не означава, че спираме.

Означава, че решаваме на всяко заседание поотделно на базата на информацията, която имаме.

Какъв вид информация ще търсим? Това е много важно. Очевидно знаем всичко, което става с енергийните цени и цените на едро на пазарите. Но има два основни фактори, които се отразяват – заплатите и печалбите.

Това следим. Дали заплатите ще се повишат и дали маржините на печалба ще останат без промяна.