Bank of Italy: Да се увеличат реалните доходи чрез инвестиции в производителност

Игнацио Виско, гуверньор на Bank of Italy

19:34 | 24 април 2023
Преводач: Силвия Грозева

Като говорите за геополитика като основната ви тревога, дали това е свързано с Китай и Тайван? Или с по-непосредствената криза от нахлуването на Русия в Украйна?

Не съм военен експерт и не знам какво ще стане. Много се тревожа от връщането към свят, разделен на блокове.

Мисля, че е много опасно не само за обществата и икономиките. Но и за възможността ни да поддържаме достатъчни темпове на разрастване, на ръст и развитие. Това е проблем.

От друга страна е ясно, че за да решим тези проблеми, икономистите и финансистите не са достатъчни. Трябват ви дипломати, политици, умни политици.

Не знам  как ще опишете отношенията между централните банки и пазарите в последните 12 месеца. Като трудни или объркани?

Първо, сега някои хора казват, че има финансово доминиране. Преди имало фискално доминиране. Защото централните банки нямало да продават облигации поради опасения, че дългът може да порасне.

А сега имаме финансова стабилност.

Не мисля, че това е проблем. Мисля, че пазарите всъщност засега оценяват добре действията ни.

Например ако изберем като самостоятелен индикатор инфлационните очаквания от свързани с индексите суапове. След 10г ще са от нула до 2 процента. Така че доверието остава силно.

Погрешно е да се каже, че пазарите не разбират какво правим. И е погрешно за пазарите да кажат, че централните банки леко ги объркват.

Имахме много важна реч за независимостта на централните банки от Лагард. Дали тя говори за нещо, което ще се случи при положение, че имаме такава сложна геополитическа ситуация. Решението да сринат икономиката ако икономиката остане висока? Това дали ще бъде една от водещите теми за централните банки?

Това е важен въпрос. Трябва да кажа, че твърде дълго монетарната политика е единствената възможност. Дори и в борбата с инфлацията, централните банки не бива да бъдат оставяни сами.

Необходимо е сътрудничеството на фиска. И е необходимо бизнес секторът и синдикатите наистина да разберат какво трябва да направят, за да поемат този външен шок. Преди, през 70те години го наричаха данък.. Сега имаме други данъци. Трябва да се поеме и вероятно да се защитят тези, които са пострадали. Но в същото време да се увеличат реалните доходи чрез промяна в производителността и инвестиции в нея – това трябва да направят фирмите.