Филип Лоу препоръчва промени, които да помогнат в променящия се свят

Филип Лоу, управител на Австралийската централна банка

12:20 | 21 април 2023
Преводач: Мария Попова

Още веднъж искам да благодаря на Комисията по надзора за добрата работа. Рядко се упражнява надзор над централна банка, затова е важно работата да бъде добре свършена и да бъде свършена щателно, а процесът да е конструктивен. Точно така и стана – процесът беше отличен.

Обмислена беше и препоръката на Комисията за регулярен надзор и този надзор да се осъществява на всеки пет години, което ние подкрепяме. Както подчерта и Комисията, целта е да се укрепи една добре работеща институция и да се гарантира, че банката е в благоприятна позиция, за да посрещне предизвикателствата на бъдещето.

Паричната политика и управлението на банката станаха по-сложни и препоръчаните в надзорния доклад промени ще ни  помогнат да се справим с този променящ се свят без да нарушаваме принципната основа на нашите ценности да служим на обществения интерес и да постигаме отлични резултати.

Очаквам съвместната ни работа с правителството, парламента, Комисията и екипа на банката, така че да достигнем високия стандарт на тези важни ценности в интерес на всички австралийци.

Огромна чест и привилегия е да заемам тази позиция и бих казал, че тя носи и огромна отговорност. Изцяло от правителството зависи дали ще продължавам да работя на този пост след септември. Ако от мен поискат да продължа, ще го направя. Ако ли  не, ще намеря друг начин да давам своя принос за австралийското общество.