Спад на заемите в дискаунтовия прозорец на Фед

Ромейн Бостик, Bloomberg

12:10 | 7 април 2023
Преводач: Мария Попова

Най-новите данни от дисконтовия прозорец на Фед за количеството заеми през последната седмица е намаляло от 88,2 до 69,7 милиарда долара. Ще припомня, че преди една година сумата беше 400 милиона долара. Така че има значително ползване на дисконтовия прозорец, но определено има спад спрямо пика през предходните седмици. Що се отнася до другия фонд за финансиране - срочният фонд на Фед за финансиране на банките, той е нараснал от 64, 48 до 79 милиарда долара.

Нека още веднъж повторя ключовите данни: спрямо миналата седмица, заемите от дисконтовия прозорец се понижават от 88,2 до 69,7 милиарда долара, но заемите по срочния банков фонд се повишават от 64, 4 до 79 милиарда долара.