Колм Келер: Интеграцията на UBS и Credit Suisse ще отнеме до 4г, част 1

Колм Келер, председател на UBS Group

22:29 | 5 април 2023
Преводач: Мария Попова

Очаква се сделката да приключи в рамките на няколко месеца. Акционерите на Credit Suisse ще получат 1 акция на UBS за всеки 22,48 акции на Credit Suisse, които притежават. UBS получи съгласието на регулаторите за времето на одобрение на транзакцията от Швейцарския федерален съвет, от FINMA, от Швейцарската национална банка и от други ключови регулатори в глобален мащаб.

Стабилизирането на ситуацията изискваше спешни действия. Ние нямахме време да се консултираме с акционерите. Ето защо, швейцарското правителство упражни някои от своите извънредни правомощия, за да позволи сливането да продължи без обичайното одобрение на акционерите. За съжаление, това означаваше, че не можем да потърсим съгласието ви предварително. Разбирам, че не всички акционери на Credit Suisse и UBS са доволни от този подход, но всички страни, и конкретно швейцарските власти, намират това решение за най-доброто от всички налични възможности.

Това придобиване запазва финансовия център като стълб на швейцарския просперитет. То осигурява стабилно и трайно решение. Клиентите на Credit Suisse ще разполагат с ползите от допълнителната стойност, услуги и глобална мрежа, които носи сливането с UBS както и обратното. И макар ние да не сме инициаторите на тези дискусии, ние сме убедени, че тази договореност е финансово атрактивна за акционерите на UBS. Убеден сме, че направихме правилния избор!