Харбеке: Европа трябва да действа бързо със субсидиите

Дирк Харбеке, директор на RockTech Lithium

23:00 | 30 март 2023
Преводач: Силвия Грозева

Законът за намаляване на инфлацията – може ли да ми кажете колко е важен за енергийния преход?

Помня, че когато водех разгорещени дебати с канадските власти в Северна Америка, защото искахме да построим конвертор там, защото в момента разработваме мина там, при Големите езера – тогава вече имаше някакъв подем. Но все още не се беше разгърнал напълно.

Откакто бе приет Закона за намаляване на инфлацията цари истински ентусиазъм. Няма да е преувеличено, ако кажа, че на северноамериканския пазар изграждането на снабдителни вериги за батерии и подкрепата за към производителите на електромобили е най-важната индустриална тема в момента.

А каква е европейската реакция? Водим непрекъснато този разговор. В Германия, с автопроизводители и всички останали. Доволен ли сте от това, което прави Европа? Кои принципи би трябвало да ръководят европейската програма? И има ли момент, в който значението й ще намалее заради забавянето и защото компаниите вече са взели инвестиционните си решения и ги изпълняват?

Тази програма все още е напълно актуална. Сега не е твърде късно. Но трябва да се приложи наистина много бързо.

И тук изникват някои въпроси.

Когато говоря с някои от инвеститорите ни от Северна Америка, те четат новините и казват – чудесен проект имате, защото можете да получите повече държавна подкрепа. Но не е точно така.

Това е програма, която ще бъде одобрена, но първо ще минат още няколко седмици в консултации и приемане. Всичко отнема време.

Най-голямото ни предизвикателство в Европа е поради различната структура в сравнение със САЩ и Северна Америка.

Този департамент, който отговаря за разпределението на субсидиите в Северна Америка е централен федерален департамент. В Европа е друго. Имаме различни федерални субекти, които имат свои интереси при разпределението на някои субсидии и европейска помощ. Това затруднява процеса.

Единственият шанс за Европа е да действа бързо и да унифицира различните федерални субекти. Тогава ще има успех.