Bianco Research: Проблемът са нулевите лихви

Джим Бианко, основател и президент на Bianco Research

14:30 | 17 март 2023
Преводач: Петя Кушева

Бяхте изчерпателен за историята на SVB в Twitter и сте наистина проницателен при конкретни факти. Имам предвид технологиите и ликвидността, а след това несъответствието между депозитите и това, което се получава на паричните пазари. Какви са последиците от тези два фактора, когато влязат в действие?

Да. От гледна точка на технологиите, добре дошли в ерата на мобилното банкиране. Как 42 милиарда долара бяха изтеглени от SVB само в петък, когато нямаше хора, наредени на опашка пред банката? Това нещо тук е нашият телефон. Дори един технологичен консултант ми каза, че е открил сметка в JP Morgan и прехвърлил двеста милиона долара за 10 минути. Така че банковата система трябва да разбере, че всички седят с палец готов да премести 17 млрд само за момент.

И така, те трябва да се справят с това, че тази нова технология е направила преместването на парите от една сметка в друга или от една институция в друга със светкавична скорост. Това е нещо, с което някои регулатори и банкерите ще трябва да се справят.

Що се отнася до ликвидността, по-големият проблем тук е, че 14 години имахме нулеви лихвени проценти. Банкерите, които сега управляват тези банки са свикнали със света на нулевите лихвени проценти. Когато лихвените проценти започнаха да се повишават поради всички количествени улеснения, те казаха: "Имам достатъчно резерви, не ми трябват повече активи.“ Така че запазиха лихвените си проценти на нулево ниво.

Когато лихвите се повишиха до 2, 3, 4 процента, клиентите не реагираха. Но след това при 5 процента нещо се случи. Вратата се отвори и парите започнаха да навлизат във фондовете на паричния пазар. Започнаха да купуват държавни съкровищни бонове, защото имат 5 процента срещу половин процент и тогава те започнаха да се движат.

И това сега създаде изтичане на ликвидност във всички банки. Но най-слабите, като например Signature или SVB, са първите за които установихме проблеми.

По-големият проблем все още е налице, докато всички все още се оглеждат и казват, че дори след разпродажба, все още мога да получа четири и половина процента от доходността на държавни съкровищни бонове. Все още мога да получа 4 процента на традиционния паричен пазар. Защо да не напусна банката си и да отида там?