Йелън: Ликвидността е изиграла важна роля

Джанет Йелън, министър на финансите на САЩ

13:07 | 17 март 2023
Преводач: Мария Попова

В понеделник президентът Байдън призова Конгреса и регулаторите, цитирам: „да затегнат правилата за банките, така, че да бъде по-малко вероятно подобен банков провал отново да се случи“. Министър Йелън, благодаря ви, че сте тук днес. Съгласна ли сте с президента, че трябва да затегнем правилата за банките?

Мисля, че определено трябва внимателно да анализираме какво се е случило, за да предизвика тези провали на банките и да преразгледаме нашите правила и надзор и да се уверим, че те са удачни за контрол на риска, пред който се изправят банките.

Добре, нека се уверим, че разполагаме с удачните правила. Очевидно е, че се нуждаем от доста строги правила и затова искам да говорим за тези правила, за стрес тестовете. Стрес тестовете са жизненоважни инструменти от инструментариума на регулаторите, замислени така, че да разкрият слабите места на банките, ако се случи нещо лошо и да принудят банките да укрепят слабите си точки преди да е станало твърде късно. Министър Йелън, когато прилагахте разпоредбите на закона Дод-Франк в качеството си на председател на Фед преди 6 години, през 2017 вие заявихте, цитирам: „Нашата система от стрес тестове принуждава банките да подобрят значително своето управление на риска и капиталово планиране,“ край на цитата. Но вие предупреждавахте, че тъй като, цитирам: „никога не можем да сме сигурни, че няма да има още една финансова криза и затова е важно да поддържаме подобренията въведени за смекчаване на риска и евентуалните щети“, край на цитата. Искам да говорим за тези стрес тестове, за които и вие говорехте преди 6 години и за това колко важни са те. Министър Йелън, могат ли регулярните, строги, добре замислени стрес тестове да помогнат на банковите регулатори да открият проблеми скрити в балансите и бизнес моделите на банките?

Да, аз все така подкрепям коментарите, които вие цитирахте. Мисля, че това е едно от подобренията с най-важни и с най-големи последици в областта на надзора от финансовата криза насам.

Добре, харесваме стрес тестовете! Но нека ви попитам, когато регулаторите забележат тези проблеми в зародиш, могат ли те да изискат от банките да изчистят проблемите още преди те да предизвикат фалит?

Да и в този смисъл те са полезни, но бих искала да отбележа нещо. А именно, че надзорните стрес тестове се фокусират над капитала, а не над ликвидността. А в тези фалити на банки, ликвидността е изиграла важна роля.