Бейли от BoE каза, че е още рано да се обяви победа над инфлацията

Андрю Бейли, управител на Английската централна банка

13:13 | 6 февруари 2023
Преводач: Петя Кушева

 

Прогнозата сочи, че инфлацията ще се понижи и че ще спадне доста рязко.

Но събитията може да не се развият по този начин. При инфлация, която понастоящем е над 10 процента, се намираме в неизследвана територия.

Цените на енергията може да не паднат толкова, колкото се очаква в момента на финансовите пазари. А дори и да се случи, този период на много висока инфлация може да се отрази на цените и на формиране на заплатите в икономиката на Обединеното кралство в по-голяма степен, отколкото ги виждаме ние и нашата централна прогноза.

Затегнатостта на пазара на труда засилва този риск.

Поради тази причина смятаме, че рисковете около нашата централна прогноза за инфлацията, показани на тази графика, са изкривени значително в посока нагоре. И то в по-голяма степен, отколкото когато и да било в историята на Комитета по паричната политика.

Решението ни да повишим банковите лихвени проценти днес, въпреки слабите перспективи в нашата централна прогноза, отразява тази несигурност. Несигурността е поради степента на външния и вътрешния инфлационен натиск през следващите тримесечия, както и по-широката несигурност относно  траекторията на икономиката и инфлационната динамика в бъдеще.

Вече направихме много по отношение на лихвените проценти. Пълният ефект от това тепърва предстои да се прояви. Твърде рано е да се обявява победа.

Инфлационният натиск все още е налице и можем да видим това в данните и да го чуем от нашите агенти.

И трябва да сме абсолютно сигурни, че инфлацията наистина остава зад гърба ни. Затова днес увеличихме банковия лихвен процент. И затова, разбира се, ще продължим да следим данните много внимателно.