Трите мега тенденции, водещи успеха на компаниите

Джули Суийт, управляващ директор на Accenture

20:00 | 30 януари 2023
Преводач: Мария Попова

Интересна ми е идеята за промяна в толкова много части от една компания при пълното проникване на технологиите. Определено съм работил с големи компании, където трябва да се фокусираш над финансите, над правните въпроси, над продажбите. Но когато променяш всичко наведнъж, това е много по-сложно и по-рисковано. Не е ли така?

Тенденцията, която наблюдаваме, така наречената „компресирана промяна“ настъпи незабавно след пандемията. Защото в началото на пандемията, ръководителите видяха възможност да ускорят това, което правеха като дигитална трансформация. Тези, които бяха изостанали и се затрудняваха в новата среда искаха да направят скок.

Промяната днес разглежда тази трансформация не като нещо, на което да се реагира, а като нещо, което да бъде прието като стратегията, пренаписваща учебниците по бизнес относно нужното, за да успееш през следващото десетилетие. Именно това ние наричаме „пълно преосмисляне на предприятието“.

Същността е в това, че по-рискованото е да не приемете това като нова реалност, като нова стратегия и да си мислите, че средата позволява да направите много промени и с това да приключите.

Защото вече трябва да мислите по много различен начин за базовите способности на ръководния ви екип, как да изградите култура на промяната. Настъпват фундаментални промени, когато си кажете: „Аз ще преосмисля нещата!“

Вие работите с много големи корпорации по целия свят. Когато анализирате тази фундаментална промяна дали тя включва неща като метавселената, изкуствения интелект, неща за които чуваме, но не съм сигурен, че аз напълно разбирам какви са, а още по-малко какви са последствията от тях, но дали големите успешни корпорации ги включват?

Определено трябва да разглеждаме по отделно мега тенденциите, протичащи днес като трите най-големи в технологиите са преместването в облака, използването на изкуствения интелект – всички говорят за ChatGPT – и метавселената.

Това са трите мега тенденции, които ще задвижват успеха на компаниите, ако те ги приемат. Всъщност, ние разглеждаме метавселената като една от големите сили на промяната. Защо? Защото тя е много различна по отношение на начина, по който работим. Важно е да разбираме тези мега тенденции, а отделно от това, те са нужни на върха, за изграждането на технологичното познание на лидерите. Това е напълно различно от онези дни, когато беше достатъчно да имате базово разбиране и да проведете дигитално сафари. Разговарям с много управители за това как да се преодолее тази пропаст, включително и с работата, която вършим с тях.