Домбровскис e оптимист за сътрудничеството на ЕС със САЩ за Закона за инфлацията, част 1

Валдис Домбровскис, вице-президент на ЕК

21:20 | 8 декември 2022
Преводач: Петя Кушева

Бяхте в Съединените щати, говорихте с американските си колеги. Какви отзиви получихте за Закона за намаляване на инфлацията? Отговориха ли на многобройните опасения, които казвате, че имате?

Действително в понеделник проведохме обсъждания в рамките на Съвета по търговия и технологии на ЕС и САЩ. Обсъждахме как да продължим да развиваме сътрудничеството си в тези области, но обсъждахме и Закона за инфлацията и как да се справим с опасенията на ЕС.

Трябва да се каже, че има известни признаци на приемане от страна на САЩ. Също така президентът Байдън беше много ясен, че целта на Закона за инфлацията не е била да се изключат съюзниците, като Европейския съюз. Търсим как на практика да решим опасенията, които имаме по този въпрос.

Например при електрическите превозни средства и снабдяването със суровини, материали, критични минерали получихме някои уверения и може да се каже, че си тръгнахме от Съединените щати малко по-оптимистични, отколкото влязохме на заседанието на Съвета по търговия и технологии.

Но е ясно, че сега трябва да продължим към конкретни резултати, тъй като редица разпоредби за намаляване на инфлацията, все пак влизат в сила от 1 януари следващата година. Бихме очаквали резултати още през тази година.

Но това е промяна в тона, защото си спомням, че когато говорих с Вас преди две седмици, казахте, че сте много загрижени. Сега сте настроени по-оптимистично. Пазарите биха искали да знаят означава дали потенциалната търговска война е била предотвратена?

Ами, ние бяхме доста ясни и доста гласовити относно броя на опасенията, които имаме за дискриминационните разпоредби в Закона за инфлацията.

Имахме възможност да обсъдим този въпрос с нашите американски колеги в рамките на срещата на Съвета за търговия и технологии. В тези дискусии имаше известна отвореност и възможности за решаване поне на част от опасенията на ЕС.

Сега очакваме по-нататъшна работа на работната група на ЕС и САЩ на високо равнище, която беше създадена за този въпрос. Очакваме резултати още тази година, за да направим равносметка къде сме, доколко са приети нашите опасения и как да продължим по-нататък.