Лагард: Още не сме стигнали пика на инфлацията

Кристин Лагард, управител на ЕЦБ

15:00 | 29 ноември 2022
Преводач: Мария Попова

Общата инфлация, която най-често следим е достигнала най-високото си ниво през октомври – 10,6%. Базовата инфлация също е била много висока – около 5%. Иска ми се инфлацията да е достигнала своя пик през октомври, но се опасявам, че не бих твърдяла подобно нещо. Считам, че има твърде голяма несигурност особено в един от компонентите, който е преминаването на високите енергийни разходи от продажбите на едро в продажбите на дребно. Затова не можем да допуснем, че инфлацията реално е достигнала своя пик. Това би ме изненадало.

Очевидно, в дългосрочен план инфлацията ще се понижи, дори и само заради нашата парична политика, първо, но и също защото затрудненията, оказващи натиск върху предлагането постепенно ще отслабнат.

Ако анализираме двигателите на инфлацията в този момент, независимо дали това са храните или суровините като цяло или пък енергията, ние не виждаме компонентите или посоката, които биха ме накарали да се убедя, че сме достигнали пика на инфлацията и че тя скоро ще се понижи.

Винаги, когато попитам водещите икономисти в ЕЦБ относно рисковете, отговорът, който получавам към момента е, че рисковете подсказват повишение без това повишение да се категоризира.

Така виждаме ние инфлацията в момента и това ни кара да продължим да овладяваме инфлацията с всички инструменти, с които разполагаме. Както и вие отбелязахте, водещият и най-ефикасен инструмент при тези обстоятелства е лихвеният процент.