Goldman очаква възможност за възстановяване на сделките през 2023

Дейвид Соломон, главен изпълнителен директор, Goldman Sachs Group Inc.

13:50 | 4 ноември 2022
Преводач: Петя Кушева

Капиталовите пазари са много силно зависими от доверието, а ние се намираме в момент с по-голяма несигурност за траекторията на икономическия растеж. Траекторията на лихвите е по-несигурна отколкото е била от доста време насам. Затова не е изненадващо, че в такава среда активността на капиталовите пазари наистина е намаляла.

Историята показва, че когато преминавате през преход, през промяна, участниците на пазара, разпределителите на капитал се нуждаят от време, за да се адаптират към новата реалност. Както подчерта Джеймс, ние преминахме през десетилетие на много лесни пари, много ускорени цени на активите и  поскъпване. И така, като цяло бяхме възнаградени за агресивно разгръщане на капитала. Сега не получаваме възнаграждение за това. И затова инвеститорите искат много по-значителна отстъпка, много по-значителна рискова премия, ако ще използват капитал.

Едно от по-рисковите неща, които можете да направите, е да участвате в IPO, да вложите капитал в нова компания, която не е доказана, няма опит. И така, очевидно тези рискови премии се увеличават значително.

Като цяло, когато сме имали такива периоди в миналото, отнема някъде между две и четири тримесечия, понякога може би шест тримесечия, за да се възстанови балансът. Мисля, че преминаваме през период на възстановяване на баланса. Все още има значителна степен на несигурност, но когато навлезем в 2023 г. и получим по-ясна представа за траекторията на капиталовите пазари, ще видите, че емитентите и разпределителите на капитал отново ще се срещнат по средата, макар и при различни оценки и различна цена на капитала, отколкото досега през последното десетилетие.

Сега вървим по този път и очаквам това равновесие да стане по-балансирано през следващите тримесечия.