Местер от Фед очаква спад на инфлацията догодина

инфлацията, което ще е факт?

13:29 | 12 октомври 2022
Преводач: Мария Попова

Просто искам да съм сигурна, че разполагаме с всички данни преди това заседание и да чуя какво ще кажат и колегите ми. Истинският въпрос е, че ние трябва да направим повече, защото не виждаме понижение в инфлацията.

А то трябва да се случи, защото ако инфлацията остане на това ниво, има вероятност тя да се вклини в икономиката  и да повлияе ценовата политика на компаниите и да въздейства върху психиката на домакинствата.

Така ще донесе негативни последици за икономиката. Така че, ние признаваме, че това е въпросът и знаем, че е време да продължим и да сме упорити в повишаването на лихвите.

Знаем, че трябва да ги задържим високи докато не видим как инфлацията започва да се понижава, защото искаме да сме сигурни, че тя е поела по устойчив път към целта ни от 2%. Ако си спомняте точковата графика за средносрочната посока от последното заседание през септември, ние в голяма степен сме в синхрон са тази посока в политиката.

Означава ли това, че щом стигнете до тази точка, в която смятате, че е неутралното ниво от 4,5 – 4,75%  ще направите пауза, макар лихвата да бъде доста под процента на инфлацията, което ще е факт?

Смятам, че следващата година инфлацията ще се понижава. Когато се замисля колко над неутралното ниво трябва да стигнем, а аз смятам, че трябва да сме на рестриктираща територия, на каквато ще се окажем щом инфлацията започне да се понижава.

Това е оценката, която ще трябва да направим. Правилната посока е да продължим да увеличаваме лихвите още малко, така че да достигнем до онова ниво, на което ще сме позитивни по отношение на реалните лихви по фондовете на базата на очакваната през следващата година инфлация.

Тогава можем да изчакаме, да анализираме данните, но не само историческите данни, предходните данни, а също и информацията, която получаваме от бизнеса относно малките и средни предприятия, потребителите, домакинствата, които реално ни казват какво мислят за икономиката.