Енергийните планове на Малта, част 1

Мириам Дали, министър на енергетиката на Малта

17:00 | 4 октомври 2022
Преводач: Петя Кушева

Г-жо министър, благодаря Ви много, че се присъединихте към нас. Среща, която е на път да приключи и изглежда, че е постигнато споразумение. Но за какво точно се договорихте?

Има споразумение относно регламента на Съвета, който наред с други неща предоставя някои инструменти за разглеждане на въпроса за цените, а също така и за търсенето на газа.

Има съгласие, но това не е достатъчно.

Провежда се дискусия между държавите членки, които имат повече инструменти, с които могат да се справят с различните ситуации.  Само да Ви дам представа за моята собствена страна и всяка друга в ЕС, която има свои собствени различни ситуации.

Малта например дори не е свързана с газовата мрежа на ЕС. Така че нашата ситуация е различна от тази на другите страни-членки.

Докато решения като тези за инфрамаргиналните източници и приходите от инфрамаргинални източници могат да работят в някои страни, а няма да работят в моята страна, но разбирам, че има и проблем от други държави-членки.

А също и фондът за  солидарност. Това е нещо, което не може да работи в моята страна, а разбирам, че и за някои държави-членки защото, например, ние нямаме компании, които произвеждат въглища, газ или нефт и затова фондът за солидарност няма да има никакво влияние върху нас, затова настояваме за повече инструменти, за да се справим със ситуацията.

Това показва колко сложно е енергийното пространство в Европа. Състои се от 27 различни държави с много различни системи. Но се чудя, когато казвате, че се нуждаем от повече инструменти, какво точно искате да видите?

Имайте предвид, че напълно разбирам, че има 27 различни ситуации, както изтъквате. Всяка държава-членка има свой собствен енергиен микс. Но се нуждаем от общо решение, което може действително да намали цената на газа.

Малта е в тази група страни заедно с Италия, с Испания, с Франция и Белгия, която настоява за решение, което действително може да намали цената на газа.

От всички решения, които виждам да се разпространяват, от моя гледна точка, това което има добра основа да продължим да обсъждаме и да предложим нещо конкретно, е да има общ таван на цените на газа.

Трябва да бъда много ясна. Това, което искаме е общ таван на цените. Не вярвам, че въвеждането на таван на цените на руския газ ще реши нещо конкретно.

Но ако успеем да стигнем до ситуация, в която можем да имаме таван за цената на газа, която също така да е съобразена с пазарните цени и казвам това, защото видях предложение от италианските колеги, от белгийските колеги, което е точно в тази посока. Тогава това може да ни помогне да намалим цената на газа, който се използва за електроенергията.