Питър Манделсън се изненада от недоволството на Сити

Питър Манделсън, председател на Global Counsel LLP

13:30 | 3 октомври 2022
Преводач: Мария Попова

А какво правят лейбъристите? Вие казахте, че Киър Страмър бездейства. Поставете се на мястото на лейбъристите. Какво трябва да предприеме опозицията?

Ако съм на мястото на опозицията, бих казал, че партията и нейният лидер Киър Страмър трябва да отправят достойна критика към направеното от правителството и да посочат алтернативен път за постигане на икономическия растеж, който всички искаме.

Това няма да е чудодейно решение изникнало от нищото с помощта на неоснователно понижените данъци на хора, които вече са много добре осигурени финансово.

Ако оставим настрани елемента на неравенството, за мен е удивително колко много хора от финансовия сектор, в Сити възразиха остро на тези мерки на правителството точно с този аргумент: че те ще създадат още по-голямо неравенство в обществото, което ще създаде на свой ред политическо недоволство.

Това, което трябва да направим е да използваме наличните ресурси и резерви, с които разполагаме във Великобритания и да инвестираме в продуктивна икономика, в частта на предлагане в икономиката.

В страната имаме брилянтна научна и технологична база, която трябва да превърне в нови бизнеси, в нови индустрии.

Налице са вълнуващи, коренни промени, които протичат в момента – климатичният преход, енергийният, дигиталният, изкуственият интелект. Всички те могат да генерират нови индустриални възможности.

Това, което ни е нужно във Великобритания е да видим партньорство между частния сектор, частните капитали и правителството, които да инвестират в индустриите на бъдещето, така че да поемем по пътя на трайния растеж вместо на фиаското, което наблюдаваме напоследък.