По-високите цени позволяват пренасочване на повече LNG към Европа, отколкото към Азия

Филип Етиен, посланик на Франция в САЩ

14:00 | 19 септември 2022
Преводач: Силвия Грозева

Докато конфликтът се разгаря в Украйна, Европа ще преживее потенциално много студена зима. Ще разчитаме значително на САЩ за енергията тази зима и значителни обеми ще минат през океана. Колко още може САЩ да направи? Когато разговаряте по този въпрос, имате ли усещане, че са изчерпани възможностите засега?

Самите европейци положиха най-големите усилия. Ние наистина работим много упорито, за да диверсифицираме доставките си на газ. Разработихме много бързо наша LNG инфраструктура. И в това отношение се възползваме от подкрепата на САЩ.

Освен това пазарните цени са много по-високи, така че това ще ни помогне да насочим повече LNG към Европа, отколкото към Азия.

Но ние се възползваме от тази подкрепа. Освен това от самото начало усетихме много силна координация между САЩ и ЕС, не само в областта на санкциите. Но и по глобални въпроси като хранителната сигурност, които ще бъдат обсъдени много сериозно следващата седмица от Генералната асамблея на ООН.

Иначе като европейци  ние се опитваме да ограничим потреблението си на енергия, на електричество и всякаква енергия.

Това е голямо усилие за ускоряване на този преход. Да зависим по-малко от газ и петрол за енергетиката си.       

Ускоряваме производството на енергия от ВЕИ.

Пускаме отново големи проекти в ядрената енергетика.

Намаляваме потреблението си на енергия като цяло.