Перспективите за газовата инфраструктура в САЩ според Kinder Morgan

Стивън Кейн, изпълнителен директор на Kinder Morgan

12:33 | 9 септември 2022
Преводач: Петя Кушева

Стив, Европа отчаяно се нуждае от нашия от природния газ тук, в САЩ. Вие транспортирате и съхранявате газ. Кое е най-важното, което можете да направите за да помогнете? Как можете да вкарате тръби в земята по-бързо?

Да. Разширяваме инфраструктурата, с която разполагаме.

При втечнения природен газ повечето от новите неща, независимо дали става дума за разширяване на съществуващите съоръжения или изграждане на някои от новите, това става основно в Тексас и по крайбрежието на Мексиканския залив в Луизиана.

Там нашата енергийна мрежа е най-гъста. За капиталово ефективни инвестиции можем да добавим и транспортния капацитет, който може да обслужва търсенето на LNG за Европа и Азия и т.н. Това са нашите клиенти. LNG съоръженията и неговите превозвачи са наши клиенти.

Можем да направим това по ефикасен за капитала начин. Но също така е по-лесно да се получат разрешителни там. А това е голяма пречка на много места за изграждане на нови тръбопроводи. Издаването на разрешителни е голям проблем. Тексас и Луизиана. Не става дума за това, че е лесно, но че е по-лесно. И е по-предсказуемо.

Трябва да отключим залежите в Maрселъс, в Хейнсвил, нали? Там има много газ. Какво би било нужно, за да се закара този газ до крайбрежието на Мексиканския залив?

Да, това са две различни истории. В случая на Maрселъс, в голяма част от Пенсилвания и Охайо е вече изградена голяма част от инфраструктурата за извличане. Има един голям тръбопровод, както вероятно знаете, MBP (еМБиПи), който е противоречив. Това ще бъде източникът.

Но сравнително рентабилното разширение на юг към Мексиканския залив, където може да се превърне в LNG, това вече е направено. Оттук нататък става все по-скъпо.

Хейнсвил е различна история. Не че не може да стане в Марселъс, но Хейнсвил е в Луизиана и Източен Тексас. Това е по-кратко строителство. По-евтино е. По-лесно се получат разрешителни.

Ако погледнем към източниците на доставки, за 2022г говорим за милиарди кубически футове на ден.  Ако за САЩ общо са 100, включително износът, 10 идват от Пермския регион, който ще расте до 2030г. 7 идват от Хейнсвил и 5 от Maрселъс, Утика, Охайо, и Пенсилвания. Така че тези първи две части, общо 17, това са Тексас и Луизиана до крайбрежието на Тексас и крайбрежието на Луизиана. И това може да се направи. Имаме възможност да го направим в САЩ.