Самърс каза, че САЩ се изправя пред 6% безработица в борбата с инфлацията

Лорънс Съмърс, бивш министър на финансите на САЩ

08:30 | 8 септември 2022
Обновен: 10:59 | 8 септември 2022
Преводач: Петя Кушева

Цифрите са сравнително близки до тези, които очаквахме.

Съмнявам се, някой да промени коренно мнението си по този въпрос. Мисля, че увеличението на участието е добра новина.

Но мисля, че има тенденция да се преувеличава, че колкото по-високо е нивото на робтещите това ще намали инфлацията, защото хората гледат на това като на допълнително предлагане на работна ръка, но  забравят, че ако равнището на безработица остане същото, а на трудовата заетост се повишава, повече хора работят и печелят и следователно харчат.

А това от своя страна повишава търсенето на труд.

Затова смятам, че това е положително развитие за икономиката – колкото повече хора работят,  по-голям е БВП, но хората имат склонност да преувеличават колко благоприятното ниво на трудовата заетост допринася за необходимата дезинфлация.

Лари, не трябва ли Фед да изважда хората от работната сила? В момента всички печелят пари и са в състояние да платят толкова, колкото трябва за стоки и услуги. Но за да намалят инфлацията, ще трябва да се намали безработицата на четири и половина, пет, пет и половина процента. Не знам каква е Неускоряващата се инфлация на безработицата в момента, но може би Вие имате някакво мнение. Това ще доведе ли до политически отпор?

Мат, моето предположение е, че нещата не са толкова добре, колкото Фед предполага. Оценката ми е, че Неускоряващата се инфлация на безработицата сега не е близо до 5 %. Не виждам как може да не се замисли човек, че Неускоряващата се инфлация на безработицата се е повишила значително, когато погледнете колко са се увеличили свободните работни места при дадено ниво на безработицата. Това, което икономистите наричат кривата на Бевъридж.

Когато погледнете голямото увеличение на броя на напускащите, което наблюдаваме, когато разгледате поведението на заплатите - събирам всичко това и виждам трудна ситуация, в която мисля, че за да се започне намаляване на инфлацията, ще трябва да минем над нивото на неускоряващата се инфлация на безработицата.

Това вероятно е някъде в рамките на 5 процента.

Трябва да постигнем значителен размер на дезинфлация. Затова казах, че ще се изненадам, ако стигнем до целта от 2% инфлация без безработица, която се доближава или надвишава 6%.

Казвал съм го и преди. Мисля, че последното решение на Фед, че ще се върнат към целта с ниво на безработица, което се задържа на 4,1 процента, със сигурност е възможен резултат. Но как това може да се разглежда като най-вероятен резултат, не мога да разбера.

Това е доста оптимистичен вариант, а не най-разумния вариант. Смятам, че преобладаващата вероятност е, че комбинацията от 4 процента безработица и 2 процента инфлация, индекс на мизерията 4 плюс 2 от 6, която Фед предвижда, ще бъде значително подценяване на това, което ще бъде след една и две години.