Гартман не очаква ралито на мечия пазар да продължи още дълго

Денис Гартман, председател на фонда за дарения на Университета в Акрон

16:27 | 15 август 2022
Преводач: Петя Кушева

Знаем, че темата през първата половина на годината беше, когато доходността расте, това е зле за пазара на акции. Ето защо акциите на растежа се представяха по-зле. В последния месец те се завърнаха. По същество ако доходността се повишава оттук нататък, това няма да продължи дълго.

Не мисля, че това ще продължи още дълго. Като председател на Университета Акрон успях да постигна изключване на 14 или 15 процента от тях от портфейла. Имахме голям късмет, че го направихме на 31 декември. И тъй като аз съм винаги съм казвал, че при мечи пазар този, който губи най-малко, ще бъде победител. Загубихме по-малко от повечето други дарителски фондове. Ще имаме заседание следващата седмица и вероятно ще кажа, че имаме нужда да намалим експозицията си още малко.

Денис, ще намалите експозицията си към акции дори при огромното рали, което видяхме от 16 юни?

 

В рамките на маржа, вероятно още един, два или три процента, нищо драматично, нищо извънредно. Но мисля, че ралито беше рали на мечи пазар. Обемът не е бил толкова показателен или толкова драматичен, както би трябвало да бъде при ръст. И в хода на последните шест или седем месеца обемът изглежда по-скоро да се понижава, отколкото да се повишава. Друго техническо обстоятелство, на което трябва да се обърне внимание.

Позицията ми ще бъде следната: бих искал да намаля експозицията ни само малко, но дали ще накарам останалата част от комисията да се съгласи, това е друга история.

Какво ще направите с останалата част? Ще купувате ли опции за Cincinnati Reds, или се насочвате към кеш? Какво ще правите?

Снощи гледахме добър мач на Cincinnati Reds. Но мисля, че парите в брой вероятно не са лошо място. Всъщност мисля, че кешът е много добро място. Кешът, двугодишните облигации и под двегодишните държавни ценни книжа.

Кривата на доходността ще продължава да се обръща на обратно. Вече от месец и половина е обърната на обратно. Вероятно знаете. Мисля, че двегодишните спрямо десетгодишните са склонни да стигнат до 80 базисни пункта без особени затруднения.