Micron: Без грантове, тези 2% производство на памет в САЩ би намаляло още

Санджей Меротра, президент и директор на Micron Technology

17:00 | 10 август 2022
Преводач: Силвия Грозева

Каква част от работата бе започната още преди подписването на закона?

2% от глобалното производство на памет в Америка би намаляло още, ако не бяха подкрепата и грантовете за тях.

Защото трябва да имаме равнопоставеност с другите, чуждестранните компании, чиито правителства им осигуряват подкрепа в последните няколко десетилетия. Затова такова голяма производство се изнесе в чужбина.

Затова тази подкрепа днес е толкова важна, защото ще промени тенденцията за продължаващо намаляване на производството в САЩ дори под тези 2%. Сега тя може да се увеличи до 10%, което означава, че един на всеки 10 чипа ще са правени тук.

Нашата инвестиция би била много, много по-малка, ако не беше подписан този закон за чиповете. Бихме правили повече чипове в чужбина.

Затова толкова се радваме, че можем да сме част от устойчивите национални вериги на доставка в САЩ.

Всичко това се случва в много напрегнат период от развитието на икономиката. Много трудно е да се каже накъде ще тръгнат нещата. Рано тази сутрин Micron понижи прогнозата си за продажби до края на годината. Какво се обърка в областите, които се оказаха с по-малко от очакваното търсене?

Трябва да управляваме бизнеса краткосрочно и дългосрочно.

Някои от инвестициите, за които говорих се отнасят за дългосрочното развитие на търсенето на памет и сторидж. Всичко се върти около данните и ефективността, която те носят за бизнеса и живота на потребителите.

Затова трябва да можем да отговорим за този ръст в бъдеще чрез инвестициите, за което споменах.

В краткосрочен план поради макноикономическата несигурност, както и заради високите нива на складови наличности, които клиентите в различни пазарни сегменти натрупаха, тези инвентарни планове сега се коригират и това означава намаление на търсенето за нас.

В сравнение с последния ни конферентен разговор забелязваме продължаващо отслабване в тенденцията за търсене от индустрията. Главно заради разширяване на коригирането на инвентарите. Вече и извън потребителския сегмент, към други части на пазара. Включително за облака, дейта центровете и индустриалните потребители и автоиндустрията.

Така че докато тези инвентари на клиенти и доставчици не се балансират, няма да се върне търсенето.

Мислим, че това ще стане по някое време догодина.

Важното е, че ние вземаме мерки, за да намалим ръста на предлагането в близко бъдеще, за да възстановим здравето на индустрията.

Така че да, в краткосрочен план намаляваме капиталовите си разходи, за да можем да управляваме предпазливо ръста на предлагането и постигане на баланс между търсене и предлагане.

Разбира се, това трябва да се случи и в индустрията.

А в дългосрочен план, тенденцията остава без промяна. Тя е здрава. Това ни дава увереност наред с все така солидните резултати на компанията. Ние сме лидери в технологията и производството.