LSE: Налице е глобално пренастройване

Джулия Хогет, директор на Лондонската фондова борса, LSE

13:18 | 25 юли 2022
Преводач: Петя Кушева

Дайте ни представа за изискванията към публичните компании в Обединеното кралство? Разбира се, ние имаме икономически и финансови условия, които се затягат, а лихвите се повишават. Така че това не е характерно само за LSE. Това си струва да се отбележи. Но имаше спад през първата половина на тази година. Очаквате ли това да продължи? Виждате ли някакво засилване на инерцията във втората половина на годината?

Има разлика между подготвителните дейности, които компаниите извършват, докато се подготвят да излязат на пазара, и избора за това кога да го направят.

Подготвителната част продължава и продължаваме да водим много разговори и много компании се подготвят. Въпросът кога е отчасти функция на техните съвети и на това, което им е казано да направят по отношение на оптималната оценка. И очевидно наблюдаваме пълна промяна при лихвените проценти.

Имаме обстоятелствата в Русия и Украйна. Налице е глобално пренастройване, което не мисля, че беше предвидено, когато хората планираха годината през декември и януари, и това се отразява на решенията относно подходящия момент. Но това наистина е така.

Другият въпрос, който бих искала да спомена е, че общата емисия е спаднала с 64%, докато в САЩ тя е спаднала с 81%. Последващите емисии, които сме имали в Лондон, винаги са бил една от силните му страни и всички се фокусират върху IPO. Но аз бих казала, че едно IPO е за цял живот, а не само за Коледа.

Затова трябва да се съсредоточим върху постоянния достъп до капитал, който пазарите осигуряват. И всъщност това е доста стабилно при тези обстоятелства.

Джулия, добро утро от столицата на политическия хаос в Европа в момента - Рим. Но трябва да кажа, че Лондон също не е това в търговията, както беше преди. Какво причиняват политическите сътресения в очакване на новото правителство, на новия министър-председател, на бизнес като Лондонската фондова борса?

Винаги мисля за работата си пет години напред. Дължи години съм работила в областта на инструментите с фиксирана доходност и затова все още мисля с подобни представи. А трябва да работим за днешния ден, но също така трябва да се подготвим за утрешния ден и за следващите години относно структурата на нашите пазари, защото хората правят дългосрочни инвестиции като взаимодействат с нашите пазари и затова трябва да имаме дългосрочни виждания за това, което правим.

Всъщност тази дългосрочна визия за Обединеното кралство обединява по начин, който не съм виждала от много дълго време. Видяхме го със създаването на работната група за индустрията на капиталовите пазари, която да вземе предвид докладите на Хил и Калифа и на Марк Остин, за да работим върху това как да продължим да засилваме динамиката на пазара в Обединеното кралство.

Това става независимо от факта, че в момента имаме премиер в оставка. Но този ангажимент, както виждам, е надпартиен, изцяло съсредоточен върху Обединеното кралство и събира по-голям консенсус, което не съм виждала от много време насам.