Как Ирландия се готви за потенциално ограничение на газа

Паскал Донахю, председателят на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия

16:28 | 21 юли 2022
Преводач: Петя Кушева

Трябва ли вече да приемем в икономическите си прогнози, че ще имаме газово ембарго от Русия с целия инфлационен натиск, който ще последва?

Франсин, от известно време признаваме в рамките на Европейския съюз, че това е риск и естеството на риска вероятно ще стане по-ясно утре. Затова в рамките на Европейския съюз се предприемат стъпки от много месеци, за да създадем запаси от енергия, особено на газ.

Затова и днес Европейската комисия ще представи предложения, които да ни помогнат да управляваме енергийния натиск по-нататък през годината. Така че то е признато като риск и ще предприемем всички възможни стъпки, за да намалим последиците за нас.

За какви стъпки трябва да мислим на заседанието на Еврогрупата, като наближат зимните месеци и хората се нуждаят от отопление? Правилно ли е да започнем да мислим за план за използване на по-малко газ сега, за да сме по-добре подготвени за зимата?

Много правителства в рамките на Европейския съюз вече издават насоки за своите граждани относно потреблението на енергия в предстоящия период.

Вярвам, че това, което ще се случи, когато комисията публикува предложения и правителствата също започват да полагат своите собствени планове по отношение на това, ще видите две области, които ще получат особено внимание.

Първата е как можем да управляваме по-добре потреблението в рамките на икономиките, особено когато ще има натиск върху предлагането. И второ, какво можем да направим, за да създадем запаси, ако се сблъскаме с предизвикателството на намаленото предлагане за известно време.

Разбира се, всичко това ще се случва в контекста на Европейския съюз, който разглежда какво можем да направим, за да ускорим прехода си от зависимост към възобновяеми енергии. Но това ще отнеме време. И в периода до тогава ще става въпрос как можем да управляваме доставките по начин, който намалява икономическия риск.