Световната банка: Ядрената енергия е по-чиста от газа като емисии

Дейвид Малпас, президент на Световната банка

17:00 | 20 юли 2022
Преводач: Мария Попова

Господин Малпас, за вас работи Джон Бафс, който е с две докторски степени в САЩ и Гърция. А Джон Бафс има изключителното умение да направи връзката между енергия, продоволствие и торове. А ние не говорим достатъчно за торовете, но Световната банка се е фокусирала над тази връзка.

Така е. Ние разполагаме с такива експерти, а връзката е съвсем непосредствена. Светът преминава през две големи промени: едната е при лихвите и доходността по облигациите, за която вие често говорите и която влияе върху стойността на валутите, а втората е намаляването на енергийната зависимост от Русия – една голяма промяна за света и там предстои преминаването през още няколко етапа.

Ядрената енергия и газът вероятно са част от решението в дългосрочен план, но в момента Европа тегли природен газ от целия свят, което води до недостиг на храни и торове на други места.

Води ли Световната банка някакъв диалог с Русия и господин Путин?

Не, не това правим ние. Ние сме ангажирани… вчера, точно тук се срещнах с премиера на Молдова и разговаряхме за коренната промяна, която се случва в енергийния сектор в Молдова – променя се енергийната мрежа, променят се източниците на природен газ и се откъсват от Русия. Това е посоката, в която днес върви света.

Когато говорим за ситуацията в света и за евентуалната възможност да бъде прекъснат притока на газ към Европа, ако в четвъртък Северен поток-1 не заработи, не трябва да забравяме, че това се случва на фона на рекордни температури от 40 градуса във Великобритания. Климатът е осезаем проблем и когато говорим за инвестиции в тези традиционни типове източници на енергия, дали това не ни връща назад в решаването на дългосрочните климатични проблеми, които знаем, че засягат повече държавите с нисък доход?

Природният газ е по-чист от другите изкопаеми горива, а ядрената енергия е по-чиста от гледна точка на въглеродни емисии.

Смятам, че светът трябва да подреди приоритетите си на действие по климатичните промени.

Едно от нещата, които установяваме в нашата особено прецизна диагностика, проведена отделно за всяка държава е, че нещата, които могат да се направят за защита на държавите и по-висока ефикасност в развитието им е интегрирането на климата и развитието. Смятам, че това е бъдещето.