Как силният долар влияе на кредитните пазари

Уини Сизар, директор „Стратегии“ в CreditSights

17:30 | 15 юли 2022
Обновен: 19:22 | 15 юли 2022
Автор: Мария Попова

Как гледате на силния долар в началото на сезона на отчетите?

На кредитните пазари, силата на долара има две големи последици. Първата е печалбите и международната експозиция и повиши риска в значителна степен. Това, което ние наблюдаваме е, че американският инвестиционен пазар има много по-голяма глобална, многонационална експозиция и е по-застрашена от валутния риск свързан със силния долар, особено при сравнение с американския пазар на високодоходни облигации, чието естество е по-скоро национално.

Друг важен фактор за книжата с фиксирана доходност и корпоративните кредити е валутният курс. Увеличаването на доходността на базата на валутна корекция, която чуждестранните инвеститори получават, влагайки парите си на американските пазари е много по-слабо привлекателна, когато доларът е силен. Чакаме други купувачи да навлязат на американския пазар, защото очевидно инвеститорите на дребно понесоха значителни загуби и вече се питат дали искат да останат на пазара. В ретроспектива, тези чуждестранни институционални инвеститори обикновено се намесват и смекчават донякъде волатилността и леко повишават търсенето. Но силният долар е важна пречка за този тип предприемачество.