Световната банка: Дългът на Украйна ще трябва да се управлява много внимателно и трудно

Анна Биерде, вицепрезидент на Световната банка за Европа и Централна Азия

12:52 | 7 юли 2022
Преводач: Петя Кушева

Световната банка сега има проект, чрез който финансираме важни услуги за Украйна и мобилизираме международно донорско финансиране чрез него. Само ще поставя някои от цифрите в контекст. От началото на войната Световната банка обособи свое финансиране и мобилизира 6.7 млрд долара за Украйна. Имаме разпределени не по-малко от 4.5 млрд наши собствени пари и мобилизирани пари. Това е много важно, защото то отива за украинското правителство, което ще може да посрещне разходите си като заплати за правителството, за учителите, социална защита, подкрепа за вътрешно разселени лица, за пенсионерите и т.н.

Не искам да разсъждавам прекалено много за това, тъй като знам, че е доста деликатно, но бе съобщено, че Украйна очаква потенциално някакво преструктуриране. Разбира се, страхуват се, че ще стигнат до момент, когато няма да може да плащат. Могат ли да удържат в бурята и да го избегнат? Предполагам, че това е отговорност на партньорите, за да не попаднат в такъв смъртен капан?

Да, дори и преди войната управлението на дълга бе нещо, което Украйна трябваше да управлява и всъщност се справя доста успешно. Дългът е едно от ключовите задължения в разходната част на бюджета. Ще трябва да се управлява много внимателно и трудно, докато Украйна преминава през този процес. Имам усещането, че има задължения, на които Украйна трябва да отговаря и различни варианти за това. Но от гледна точка на Световната банка, ние трябва да сме сигурни, че могат да се покрият социалните разходи. Затова създадохме този механизъм, тази проект.