Дели от Фед не очаква рецесия след вдигане на лихвите

Мери Дели, председател на Фед Сан Франциско

15:00 | 29 юни 2022
Преводач: Силвия Грозева

Според мен ще имаме забавен ръст, но да не забравяме високата база, от която тръгваме. Така че ще имаме забавен ръст. Вероятно по-нисък от обикновено.

Свикнали сме с 2% ръст и това бихме очаквали.

Затова няма да се изненадам и дори това е в моята прогноза, че ръстът ще се понижи под 2%.

Но няма да слезе до негативна територия и да остане така за дълго време. Няма да останем така, без никакъв ръст, в свиваща се икономика. Това не е най-вероятния сценарий според мен.

С този забавен ръст очаквам безработицата да се повиши леко, но нищо от мащаба, който свързваме с рецесия.

Ние не говорим за безработица на високи нива, а малко, за да отнеме натиска над трудовия пазар в момента.

В момента трудовият пазар е с безработица на историческо дъно.

Така че повишението с няколко десети от процента няма да ни хвърли в рецесия. Това просто означава смекчаване на ръста, който имаме днес.

Така че ако мога за миг да използвам аналогия или метафора, ще кажа следното. Представете си като сте били малки и сте карали колело надолу по хълма как се засилвате твърде силно и възможностите след това са били две. Да натиснете рязко спирачките и вероятно да се преметнете през кормилото, или да натиснете леко спирачката и да забавите скоростта, което е по-разумно.

Когато аз анализирам икономиката и политиките, които предприемаме и бих подкрепила, искам да натиснем леко спирачките, за да забавим скоростта до по-разумно ниво. Вместо да ги натиснем рязко и да се преметнем през кормилото на колелото и да изпаднем в тази пословична рецесия.