Бел от Goldman харесва банките в Европа

Шарън Бел, стратег европейски акции, Goldman Sachs

11:30 | 15 юни 2022
Обновен: 11:48 | 15 юни 2022
Преводач: Петя Кушева

Шарън, защо говорим не само за суровините, но и за повишаването на лихвените проценти в Еврозоната, което ще бъде положително за банките, които бяха засегнати от отрицателните лихви?

Най-накрая ще бъдат позитивни за банките. Последното десетилетие беше ужасно за европейските банки по много причини, но една от тях беше дезинфлацията, дефлацията, отрицателните лихвени проценти. Те наистина не можеха да реализират никакви печалби в такава обстановка. Сега навлизаме в обстановка, в която има потенциално малко по-високи лихвени проценти. И това, според мен, ще бъде по-добре за банките, за нетните лихвени маржове и т.н.

Също така банките са в по-добра позиция сега, защото имат по-добри капиталови нива. Но има и някои уязвими места. Говорихте по-рано за проблемите с държавните облигации и нивата на дълга в Европа, за които може би не се говори достатъчно. Нивата на дълга се повишиха по време на пандемията и не се понижиха отново.

Високата инфлация може да е малко полезна за тази обстановка, но като цяло това все още е голямо притеснение. В Италия спредовете по държавните ценни книжа се увеличават над 200 базисни пункта. Тези проблеми са за банковия сектор, може би в по-малка степен, отколкото преди. Но това е донякъде негативен фактор.

Може би това е причината защо банковият сектор не е монолитен и не можете да разглеждате като такъв. Например, Credit Suisse е много различна от HSBC или някои от другите банки в Европа. Колко инвестирате Вие сега? Опитвате ли се да се спечелите на гърба на европейските банки, като се има предвид, че тя беше най-болезнената търговия през последното десетилетие?

Не напълно. Мисля, че много хора са с предпазни колани в сектора за търговия сега. Не е такъв, в който бихте се задържали дълго. Но аз мисля, че банките се сринаха по време на войната в Украйна. Някои от тях имаха конкретни експозиции към Русия. Оттогава насам се възстановиха малко спрямо пазара. Вероятно ще продължат още малко да се повишават и ще се доближат до свръхоценки.

Така че всъщност все още доста харесвам банките в Европа. Както споменах и компаниите за материали и енергийните компании. Всички това са области на стойността. Смятам, че при тях има още възможност за поскъпване.