ОИСР предупреждава за риск от глобална продоволствена криза

Лорънс Буун, главен икономист на ОИСР

10:00 | 9 юни 2022
Обновен: 10:19 | 9 юни 2022
Преводач: Мария Попова

Дали световната икономика е на път или вече е в рецесия?

Глобалната икономика плаща много тежка цена заради войната, която Русия води в Украйна. И да, това оказва натиск за силен спад в растежа до 3%, което е един от най-ниските проценти, които сме виждали, а инфлацията е тласкана все по-нависоко. Близо сме до 9% или малко над 6%, ако изключим Турция от икономиките на страните от ОИСР.

Съгласна ли сте с тезата на Лорънс Самърс, че единственият начин да се пречупи стагфлацията, предвид войната и останалите фактори е затегнатата парична политика? Това ли е единственият начин?

Смятам, че имаме малко повече послания от това. Що се отнася до паричната политика, ние все още имаме здравословен растеж, заетост и висока инфлация и виждаме, че могат да се отстранят някои парични улеснения. Както знаете, паричната политика не може да се справи с трусовете в предлагането, но може да се даде сигнал, че са се прицелили в тях като разяснят какво правят. В държавите, където има очевидно свръх търсене, паричната политика трябва да бъде по-затегната.

Кой е основният фактор, който ви доведе до понижаването на оценката и би могъл евентуално да доведе до още понижения в бъдеще?

Основният фактор наистина е войната на Русия в Украйна. Както знаете, инфлацията вече се покачваше, заради пандемията и проблемите с доставките заради политиката на нулев ковид в Китай. Това вече ни се отразяваше, а трусовете в снабдяването със зърно, трусовете в енергетиката заради войната определено повишават инфлацията, а тази повишена инфлация подкопава доверието на потребителите, а оттам и потреблението.

Едно от нещата, които ние казваме, ако позволите отново да го спомена е, че бремето на инфлацията и цената на войната трябва да справедливо да се поделят между работодатели и работници, заплати и печалби, за да се избегне спиралата заплати-цени.