Aramco: Пазарът е балансиран, част 3

Амин Насър, директор на Aramco

12:02 | 27 май 2022
Обновен: 15:06 | 27 май 2022
Преводач: Силвия Грозева

Промени ли се отношението ви към изкопаемите горива заради войната в Украйна?

Не, отношенията ни остават. Винаги ще се нуждаем от въглеводороди в енергийни микс в дългосрочен план. Това е позицията ни.

Докато строим много ВЕИ проекти и развиваме хидропроекти и други, дори в бъдеще евентуално ядрени проекти, необходими са усилия за инвестиции във въглеводородите, защото има нужда и от двете.

Въглеводородите винаги ще са част от енергийния микс в дългосрочен план. И тези инвестиции са нужни.

В момента виждаме, че много се говори как не бива да се инвестира във въглеводороди, но тук не се говори за инвестиции в друго.

Така докато няма инвестиции в петрол, няма и инвестиции в нещо друго, а трябва да се правят паралелни инвестиции. Да развиваме ВЕИ, водна, ядрена енергия – имаме няколко такива проекта, и в същото време да инвестираме в петрол и газ и добавяме още барели петрол и още газ на пазара, за да остане балансиран.