EЦБ определя паричната политика според прогнозата за инфлацията

Луис де Гиндос, вицепрезидент на ЕЦБ

22:13 | 26 май 2022
Преводач: Мария Попова

До момента, пазарът реагира без паника на шока от войната, но вие предупреждавате за корекции. Пред колко голям риск сме изправени? За кои сектори се тревожите най-много?

Това зависи от развитието на войната, но то е извън нашия контрол. Същевременно, зависи и от развитието на макроикономическата прогноза във времето. Сега, това, което наблюдаваме е, че например, има висока задлъжнялост на физически лица, на корпорации, на държави, а същевременно състоянието на банките може да се окаже по-лошо отколкото преди, защото макроикономическата прогноза ще направи по-трудни финансовите условия във всички сектори на икономиката. Това е основният риск и основният елемент на уязвимостта ни в близко бъдеще.

Бих казал, че съчетанието от нисък растеж, по-висока инфлация и по-високи лихви ще окаже влияние върху корпоративната платежоспособност, например. Това е основният идентифициран от нас риск.

Споменахте по-високите лихви. ЕЦБ се кани да повиши лихвите. Колко риск носи тази промяна в политиката, това отдалечаване от политиката на улеснения за финансовата стабилност?

Позицията ни по паричната политика е че решенията, които ще вземем имат за цел именно финансовата стабилност. Ще разполагаме с прогноза за инфлацията след около две седмици и ще вземем решенията си в зависимост от данните. Но трябва да кажа, че позицията ни по паричната политика се определя от прогнозата за инфлацията и това е факторът, който взимаме предвид, основният фактор за решението ни.

Разбира се, има и други важни елементи като финансовата стабилност. Но сега, позицията ни по паричната политика ще бъде изцяло определена от прогнозата за инфлацията и стремежа ни да свалим инфлацията до целта ни от 2%, симетрично и в средносрочен план.